Over het RMC.jpg

Met wie werken wij samen?

Onze samenwerkingsverbanden


Leerplicht-RMC

Samen met de gemeenten proberen wij de aansluiting met de leerplicht zo naadloos mogelijk te maken. Ook stimuleren en faciliteren wij het overleg waarbij de gemeenten hun leerpichtuitoefening zoveel mogelijk op elkaar proberen af te stemmen.

Scholen
Wij werken nauw samen met een aantal scholen binnen en buiten de regio Rivierenland. Op sommige scholen is op bepaalde dagen een trajectbegeleider aanwezig. Ze hebben dan gesprekken met jongeren over verzuim. Mocht je op jouw school een trajectbegeleider treffen en je wilt graag wat weten, aarzel dan niet om hem of haar aan de mouw te trekken.

Ketenaanpak voortijdig schoolverlaten
Om tot een sluitende aanpak voor jou te komen, hebben wij ons samen met een groot aantal ketenpartners verplicht om jou zo goed mogelijk te begeleiden richting onderwijs.