Melden.jpg

Melden

Je toekomst start met een aanmelding
 

Ieder jongere die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, moet volgens de wet bij ons worden gemeld. Wij ontvangen meldingen via de school, maar ook via diverse instanties, zoals het UWV. Wij krijgen een melding als je zonder geldige reden een maand niet naar school bent geweest of uitgeschreven bent.

Na de melding vindt registratie plaats. Je blijft geregistreerd tot het moment dat je een startkwalificatie hebt behaald of 23 jaar bent geworden. 

We nemen contact met je op om je uit te leggen wat wij voor je kunnen betekenen. Als je graag aan je toekomst wilt werken, maken we een afspraak voor je met één van onze trajectbegeleiders. En daarna start het traject.

Je hoeft niet te wachten met het starten van een mooie toekomst totdat wij je hebben benaderd. Vul vandaag nog het meldformulier in, dan kunnen we snel aan de slag!