hartje.png
rolstoel.png
laptop.png
moeder_zoon.png
oma_tomaat.png
verven.png
blikje.png
winkel.png
rolstoelbus.png
oma_roze.png

Platform Zelfredzaam Rivierenland

Welkom!

Binnen het Platform Zelfredzaam Rivierenland werken de deelnemers aan de huidige en toekomstige opgaven, ontwikkelingen en innovaties op het terrein van welzijn en zorg. Dit in relatie tot de aanpalende domeinen wonen, onderwijs en arbeidsmarkt en economie/bedrijfsleven. Wij werken samen op basis van maatschappelijk ondernemerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Gezamenlijk antwoorden formuleren
De opgaven voor de regio, de gemeenten en de organisaties zijn groot. Er speelt een groot aantal ontwikkelingen waarop  gemeenten, organisaties en andere stakeholders gezamenlijk een antwoord moeten formuleren. Hoe kunnen wij in het licht van de bestaande ontwikkelingen, de zelfredzaamheid van inwoners ondersteunen en vergroten? Welke middelen staan ons ter beschikking, welke initiatieven zijn er en wat is nodig om initiatieven te ondersteunen? Wij delen het urgentiebesef dat wij de maatschappelijke opgaven binnen het sociale domein alleen kunnen aangepakken als wij samen optrekken. Dat besef is de basis voor dit platform. 

Ons doel
De deelnemers van het Platform Zelfredzaam Rivierenland willen samenwerken om de zorg en ondersteuning te innoveren en te verbeteren. En om ruimte te geven voor innovatie, creativiteit en professioneel handelen. De zorg en ondersteuning moet daarbij altijd starten met het perspectief van de inwoners.