Terug

Professionals

Samen met gemeenten, onderwijs, leerplicht, RMC, de arbeidsmarkt en zorgorganisaties werken we regionaal samen om verzuim en schooluitval van jongeren te beperken.

Onze aanpak, projecten en maatregelen hebben we vastgelegd in het Regionaal programma vsv 2021-2024. 

Programmalijnen en meer informatie vsv


Meer weten over het programma en de aanpak? Neem contact op met programma-coördinator Marieke Soetekouw.