Pagina 5, Suzanne En Qwenny
Terug

Leerplicht in de keten

Soms is er bij een jongere meer aan de hand dan alleen verzuim. We zoeken dan snel de samenwerking met de wijkteams. 

Team Leerplicht heeft dankzij het preventief werken een andere positionering binnen de keten gekregen. Wij zijn veelvuldig vanuit een zorgfunctie betrokken waardoor schooluitval eerder tegengegaan wordt en de leerling passende hulp krijgt. Op deze manier wordt voorkomen dat er zware zorgprocessen opgestart moeten worden en kan het strafrechtelijke kader vaak vermeden worden.

Zie ons jaarverslag voor cijfers, verhalen en duiding per gemeente.

Jaarverslag