Inburgering 8
Terug

Samenwerkende organisaties

Op het moment dat een asielmigrant zich meldt in Ter Apel, komt hij in contact met het COA en de IND, de eerste organisaties in de asielketen. Die keten loopt door in de gemeente waar we met een netwerk van organisaties de inburgeraars op weg helpen naar zelfredzaamheid, ieder vanuit zijn eigen rol. 

Inburgeringsorganisaties in Rivierenland

 

Brede intake en persoonlijk Plan Inburgering en Participatie voor elke inburgeraar

 

Team Inburgering van Regio Rivierenland

Maatschappelijke begeleiding (praktische zaken in de eerste fase)

Sociom 

M.u.v. West Betuwe, daar voert Welzijn West Betuwe dit onderdeel uit. 

Maatschappelijke begeleiding (verkenning leefomgeving)

Plaatselijke welzijnsorganisatie

Leerroutes (Z-route, B1-route en de onderwijsroute)

ROC Rivor en Koning Willem I College

Kennismaking Nederlandse Maatschappij

Roc Rivor en Koning Willem I College

 

 


Financieel ontzorgen

 

 


Technisch gedeelte: participatiewet uitvoerder (Werkzaak of gemeente zelf)

Team Inburgering Regio Rivierenland: training en coaching richting financiële zelfredzaamheid

Participatieverklaringstraject

Roc Rivor en Koning Willem I College

Module Arbeidsmarkt en Participatie Voor statushouders: Werkzaak en participatiewet uitvoerders gemeente
Voor gezinsmigranten: Roc Rivor en Koning Willem I College 

Wie heeft wanneer contact met asielmigranten

In dit schema zie je belangrijke contactmomenten bij asielmigranten, vanaf het afgeven van de verblijfsvergunning tot en met de diplomering.

Schema contactmomenten
Inburgering 7

Verschillende trajecten

In dit schema zie je de verschillen tussen de trajecten voor asielmigranten, gezinsmigranten, nareizigers en uitgenodigde vluchtelingen.

Verschillende trajecten
Inburgering 4