Terug

In gesprek over waarden, PVT

In gesprek gaan over waarden en gewoonten is ook belangrijk. En over hoe je kunt meedoen aan de samenleving. Bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zeggen wat hij vindt.
  • We zorgen voor onszelf. En we helpen elkaar. De overheid helpt mensen die dat nodig hebben

Daar hebben we een cursus voor, de PvT. In totaal kost dit 12 uur. In je Plan Inburgering en Participatie staat wat je precies gaat doen voor het PVT.

Inburgering 3