Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

Voor het eerst sinds de ondertekening van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ontmoetten partners,...
Binnen Regio Rivierenland bestaat de ambitie om de fietsverbinding langs de A2 te versterken. De Provincies Gelderland en...
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Jongeren moeten in een vergrijzende samenleving onze toekomstige welvaart opbouwen. Daarom zijn zij een belangrijke...
RW-POA Rivierenland draagt bij aan een zo optimaal mogelijk functionerende regionale arbeidsmarkt. Hierin is de afgelopen...
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Alwin Bakker van Future Mobility Network (FMN) is de nieuwe mobiliteitsmakelaar voor Regio Rivierenland. De komende periode...
Rondom het thema 'Sociale Steun' gingen 37 professionals in de basis- en jeugdhulp online in gesprek op 12 juli. Vanuit hun...
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Regionaal Investeringsfonds geeft extra impuls aan regionale economie Dankzij de Regio Deal tussen de Rijksoverheid,...
Regio Rivierenland spant zich in om de verkeersveiligheid tussen jeugdige fietsers en bestuurders van grote landbouwvoertuigen...
Dankzij de Regio Deal tussen de Rijksoverheid, Provincie Gelderland en Regio Rivierenland is het mogelijk om het Regionaal...
Regio Rivierenland spant zich in om de verkeersveiligheid tussen jeugdige fietsers en bestuurders van grote landbouwvoertuigen...
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief