Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

“Laten we als regio nu eens voorop lopen in Nederland!” Dit was de laatste opmerking van een raadslid en typerend voor de...
Ons Algemeen Bestuur heeft het Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 vastgesteld. Hierin staat omschreven waarvoor Regio...
Op 19 mei hebben Ronald van Meygaarden, voorzitter regionale stuurgroep Duurzame Energie van Regio Rivierenland, en mevrouw...
Een grote bereidheid van alle aanwezige partijen om de problematiek op de A15 gezamenlijk aan te pakken; dát constateerden wij...
Een grote bereidheid van alle aanwezige partijen om de problematiek op de A15 gezamenlijk aan te pakken; dát constateerde Regio...
Het Regionaal Investeringsfonds en de opgaven uit het Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 stonden centraal. Daarnaast was...

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief