Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

Het team Sociale Recherche maakt al jaren deel uit van het Interventieteam in Culemborg. Vanwege de succesvolle samenwerking...
Per 1-1-2017 stopt de huidige Regiotaxi-samenwerking met de provincie Gelderland en vanaf die datum zullen de regio's de regie...
In de jaarlijkse Logistieke Hotspotverkiezing van vakblad en -website Logistiek Magazine heeft Rivierenland de vijfde plek...
Het team Onderzoek & Ontwikkeling voert een onderzoek uit om inzicht te krijgen in de manier waarop begraafplaatsen in...
Bestuurders vergaderen in inspirerende omgeving over toekomst samenwerking ter versterken van de agrarische sector in...
Met het convenant regelen we op regionaal niveau o.a. dat er voldoende zorg- en woningaanbod is voor al onze inwoners. Nadat de...

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief