Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

Maandag 17 november zijn in de bestuurlijke kerngroep Fiets van de provincie Gelderland middelen beschikbaar gesteld voor...
Op 19 november vond bij Regio Rivierenland een succesvolle werkconferentie plaats over het  breedbandproject  van Regio...
Regio Rivierenland streeft ernaar steeds meer en beter met de doelgroepen te communiceren. Hiervoor is de bereikbaarheid...
Het AB, vlnr: Dhr. Veerhoek, mevr. Van Wamel (secretaris), dhr. Steenkamp, dhr. Zondag, dhr. Van Schelven (voorzitter),...
Het AB, vlnr: Dhr. Veerhoek, mevr. Van Wamel (secretaris), dhr. Steenkamp, dhr. Zondag, dhr. Van Schelven...
Ook in 2015 gaat Regio Rivierenland weer meedoen aan de Gelderse promotiecampagne ‘Gelderse Streken’. Hiermee stemden de...
Op 11 november zijn de laatste vergaderingen van de tijdelijke programmaraden gehouden. Daarmee is afscheid genomen van de...
Regio Rivierenland krijgen een Sportvisie. Tijdens de regiomiddag op 11 november is hierover overeenstemming bereikt. De...
De projecten van het Regiocontract 2012-2015 verlopen uitstekend: de meeste projecten worden succesvolle uitgevoerd en het...
De tijdelijke programmaraad Fysieke Leefomgeving heeft ingestemd met de verdeling van de BDU (Brede doel Uitkering)-middelen...

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief