Nieuws.jpg

Projecten Nieuws

26 maart 2020
A2.jpg

De eerder aangekondigde inloopavond van 16 maart voor bewoners en bedrijven in Waardenburg (dorpshuis De Koeldert) over het programma MIRT-verkenning A2 Deil – Vught is niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. Er komt een alternatief voor deze avond. Zodra meer praktische informatie bekend is, maken wij deze bekend op onze website.

Uitleg programma

In de alternatieve bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het programma ‘MIRT-verkenning A2 Deil – Vught’, waarin gewerkt wordt aan maatregelen om de files te verminderen op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. Er is specifieke aandacht voor de verkeersproblemen en mogelijke oplossingsrichtingen in Waardenburg.

Vier mogelijke oplossingen

De afgelopen maanden is er gewerkt aan de uitwerking van een zestal knelpunten langs de A2: Knooppunt Deil, Waardenburg, Waalbrug, Kerkdriel, Maasbrug en Empel / Rosmalen. De op- en afritten van Waardenburg vormen een van de zes knelpunten, waarvoor inmiddels vier mogelijke oplossingen voor zijn uitgewerkt. De experts van het Programma A2 Deil – Vught, provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe horen graag terug van betrokkenen tegen welke problemen zij aanlopen, welke aandachtspunten zij hebben en wat zij vinden van de mogelijke oplossingen voor Waardenburg. De reacties worden meegenomen in de verdere onderzoeken.

MIRT-verkenning

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de Regio Rivierenland werken samen aan het verbeteren van de doorstroming van de A2. Om dit te bereiken, werken zij aan een MIRT-verkenning. Dit is een onderzoek waarin ze toewerken naar één oplossing die de voorkeur heeft. Inmiddels zijn er uit deze verkenning een aantal mogelijke oplossingen gekomen. Eind 2020 kiest de minister er één uit. De samenwerkende partijen beschrijven hierin hoe ze het fileprobleem op deze snelweg op gaan lossen. Dat werken ze de komende jaren verder uit in een ontwerp.

Digitale workshops

Ook de workshops A2 Deil-Vught die waren gepland op 24 en 26 maart zijn omgezet naar digitale sessies. De presentaties die daarvoor gemaakt zijn, kunt u bekijken via www.a2inbeeld.nl. Daar kan iedereen tot 3 april aanstaande opmerkingen op de plannen geven.

Kijk voor meer informatie over het programma op: www.mirta2deilvught.nl.

 

Meer nieuws in Projecten

Nieuwsarchief