Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

24 september 2021
Poster RSV_dec 2018.png

Deze zomer is een eerste concept versie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de Bestuurlijke begeleidingsgroep krijgt deze versie een verdiepingsslag. Daartoe organiseert het kernteam Gebiedsagenda in de maand september een vijftal verdiepingssessies. De eerste sessie op 8 september ging over het thema Ruimtelijke Kwaliteit.

Het kernteam ging in gesprek met ambtenaren van Provincie Gelderland, Regiogemeenten, Regiokantoor en vertegenwoordigers vanuit de O's (waaronder ondernemers en ondernemende inwoners). Alle deelnemers erkenden het belang van het thema ruimtelijke kwaliteit en de noodzaak om in regio Rivierenland hiermee aan de slag te gaan. 

Er ontstond een interessante discussie met als hoofdmoot dat regionale afstemming en afbakening van het begrip ruimtelijke kwaliteit vooraf moeten gaan aan de keuze voor het juiste in te zetten beleidsinstrument. De gebiedsagenda helpt in het opvullen van lacunes tussen doelen en lopende processen in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. In de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 1.0 ligt de noodzaak bij het formuleren van een procesafspraak over het thema ruimtelijke kwaliteit, waarbij het belangrijk is om de nut en noodzaak van ruimtelijke kwaliteit in Rivierenland inzichtelijk te maken. De uitwerking kan dus later plaats vinden. Ook werd genoemd dat de huidige Ruimtelijke Strategische Visie voor de drie economische speerpunten een prima vertrekpunt kan zijn.

Meer informatie over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda vindt u hier

Meer nieuws in Bestuur en Organisatie

Nieuwsarchief