Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

Op 23 september organiseerden RW-POA Rivierenland en ROC Rivor voor de provincie Gelderland het webinar 'Talent Werkt Voor...
Tussen eind september en half oktober liep de campagne ‘Zie je! We kunnen goed overweg’ in de gemeenten Buren en West Betuwe....
De bouwtour van Provincie Gelderland ging op 30 september door Rivierenland. Uit de hele provincie kwamen opdrachtgevers...
Bestuurders en beleidsambtenaren Wonen bezochten 14 oktober twee tiny houses-projecten in de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg....
Ruim 20 bestuurders, raadsleden en ambtenaren vanuit de regiogemeenten gingen 9 oktober op excursie naar een...
De coronacrisis heeft grote gevolgen (gehad) voor de arbeidsmarkt. Het Regionaal Mobiliteitsteam Rivierenland is ingericht -...
Tien Gelderse woningbouwprojecten dienden een aanvraag in voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk waarmee het Rijk...
Op 9 juni 2021 ging de Minister van Infrastructuur en Waterstaat akkoord met de ontwerp-voorkeursbeslissing voor de A2 Deil -...

Nieuwsarchief