Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

De publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners, verenigd in het Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en...
Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft op 8 april ingestemd met het Regionaal Fietsplan als uitvoering van het...
Onze regio werkt, net als de andere 29 regio’s in Nederland, aan de Regionale Energiestrategie (RES). Samen met inwoners,...
Op 31 maart is de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten. Hierna...

Nieuwsarchief