Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

Op 19 november vond bij Regio Rivierenland een succesvolle werkconferentie plaats over het  breedbandproject  van Regio...
Regio Rivierenland krijgen een Sportvisie. Tijdens de regiomiddag op 11 november is hierover overeenstemming bereikt. De...
De projecten van het Regiocontract 2012-2015 verlopen uitstekend: de meeste projecten worden succesvolle uitgevoerd en het...
De tijdelijke programmaraad Fysieke Leefomgeving heeft ingestemd met de verdeling van de BDU (Brede doel Uitkering)-middelen...

Nieuwsarchief