Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuwsarchief

Vanaf 1 april 2018 ondersteunt het team Wmo/Jeugd van Regio Rivierenland acht regiogemeenten in de taakuitvoering op het...
Er werd stilgestaan bij de manier waarop de leerplichtambtenaar er samen met anderen voor zorgt dat zoveel mogelijk jongeren...
Tijdens deze bijeenkomst stonden jongeren centraal die dreigen uit te vallen zonder startkwalificatie of die geen duurzaam...
Vanaf 1 april zetten de gemeenten hun samenwerking op dit gebied voort in de vorm van een DVO met Regio Rivierenland. Zo...

Nieuwsarchief