Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

“Laten we als regio nu eens voorop lopen in Nederland!” Dit was de laatste opmerking van een raadslid en typerend voor de...
Ons Algemeen Bestuur heeft het Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 vastgesteld. Hierin staat omschreven waarvoor Regio...
Het Regionaal Investeringsfonds en de opgaven uit het Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 stonden centraal. Daarnaast was...

Nieuwsarchief