Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

Op 14 april ontvingen de colleges en gemeenteraden onze concept-programmabegroting 2017. Zij kunnen de komende weken hun visie...
De uitwerking van de acht opgaven om onze regionale ambities te realiseren, het Regionaal Investeringsfonds en de oprichting...
De heer Van Schelven (voorzitter) en mevrouw Van Wamel (secretaris) nemen binnenkort afscheid van Regio Rivierenland.
Op maandag 11 april kwam de RAC samen. Het meest omvangrijke agendapunt van de bijeenkomst was het Regionaal Ambitiedocument...
Zowel in ons Algemeen Bestuur (AB) als ons Dagelijks Bestuur (DB) is de samenstelling gewijzigd.

Nieuwsarchief