Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

4 maart 2014

Voortgangsmonitor Regiocontract: bijna 90 projecten in uitvoering

grafiek-480.jpg
  • Er zijn momenteel 87 projecten in uitvoering.
  • De verwachting is dat dit er aan het einde van het jaar ruim over de 100 zullen zijn.
  • 66% van de beschikbare subsidie is inmiddels gelabeld aan projecten.
  • De projectleiders geven aan dat meer dan 86% van alle bevraagde items gerealiseerd worden c.q. dat er geen problemen zijn te verwachten.
  • Er zijn weinig issues (zoals bijvoorbeeld wisselingen van projectleiderschap) en is er weinig behoefte (9%) aan extra ondersteuning bij de uitvoering.


Op de website van Regio Rivierenland zijn de monitorgegevens per project te bekijken en de totaalmonitor van de projecten

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief