Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

3 maart 2014

Bibliotheek biedt educatie op scholen

Gaby-Lafeber-biblio-480.jpg

Met geld uit het Regiocontract en bijdragen van gemeenten en scholen brengen 15 lees-mediacoaches van Openbare Bibliotheek Rivierenland op 55 basisscholen in het rivierengebied de Bibliotheek op School. Binnen twee jaar zal dit op alle 160 zijn. “Zo zijn we effectief de educatiepartner van het onderwijs en strijden we tegen laaggeletterdheid”, aldus directeur Gaby Lafeber.

Regelmatig lezen vergroot woordenschat
“Ouders lezen kinderen vaak te weinig voor, dat geeft een taalachterstand die een kind in zijn schoolloopbaan nauwelijks meer kan inlopen als er niet iets aan wordt gedaan. Onze leesmediacoaches weten alles van leuke jeugdboeken, want kinderen willen wel lezen, als de boeken maar leuk en eigentijds zijn. En ze lezen voor. De coaches zorgen voor een actuele collectie in de schoolbibliotheken, die wij als bibliotheekorganisatie er neerzetten. Kinderen kunnen ze gratis gebruiken. Wie dagelijks een kwartier ‘vrij’ leest, leert 1000 nieuwe woorden per jaar.

Motto: lezen is leuk
Taligheid is belangrijk in de huidige maatschappij. Een grotere woordenschat geeft een beter begrip van de wereld om je heen. Je hebt er een betere loopbaankans door, de kenniseconomie vergt taalvaardigheid. Maar op de scholen is onze boodschap alleen: lezen is leuk. Daarnaast vertellen de coaches over het maken van boekbesprekingen en zorgen ze ervoor dat kinderen wat mediawijsheid opdoen. Hoe zoek je goed? Ze kennen de knoppen, maar informatie zoeken is een aan te leren vaardigheid. Met nieuwe media veilig omgaan moet je van iemand leren. Zeker als je thuis daarin niet wordt gestimuleerd of je ouders zelf niet goed digitaal de weg kennen.

Beter voorkomen dan herstellen
Het is schrikken als je ziet hoeveel er digitaal wordt gepest. De achterliggende gedachte voor het project Bibliotheek op School tegen laaggeletterdheid en digitale ongeletterdheid is, dat je beter kunt voorkomen dan later de schade te moeten herstellen. Dat hebben de gemeentebesturen in het gebied ingezien, vandaar dat het plan van de Bibliotheek Rivierenland gauw op medewerking kon rekenen. Ook de ambtenaren van gemeenten hebben snel gewerkt, binnen twee maanden was de cofinanciering helder.

Positieve reacties en effecten
De scholen zijn enthousiast, al hebben ze even aan het idee van coaches in hun klassen moeten wennen. Maar de coaches lichten ook leerkrachten voor en houden ouderavonden, iedereen is er blij mee. Bibliotheek op School gaat nu als een olievlek over de 160 basisscholen in de regio, openbare én bijzondere. Zo zijn we effectief de educatiepartner van het onderwijs en strijden we tegen laaggeletterdheid.”

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief