Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

18 november 2013

Voortgangsmonitor: Regiocontract volop in ontwikkeling

Om de vier maanden voert het programmamanagementbureau van het Regiocontract een voortgangsmonitor uit naar de stand van zaken binnen de projecten van het Regiocontract. De laatste monitor is afgelopen september uitgevoerd.

Uit deze derde monitor blijkt dat het Regiocontract volop in ontwikkeling is. Samengevat:

  • Er zijn momenteel 51 projecten in uitvoering.
  • De verwachting is dat dit er aan het einde van het jaar circa 70 zullen zijn.
  • 45% van de beschikbare subsidie is inmiddels gelabeld aan projecten.
  • De inhoudelijke en procesmatige voortgang van de projecten ziet er goed uit getuige de hoge scores met betrekking tot deze items.


Voorbeeld project: Beursvloer Rivierenland
Een mooi voorbeeld van een succesvol project is Beursvloer Rivierenland waar bedrijven uit de regio zakendoen met maatschappelijke organisaties. Er komen vele matches tot stand en er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking tussen partijen. Bijzonder is dat gehandeld wordt met gesloten beurs. Het gaat om uitwisseling van kennis, capaciteit en materialen. Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden daar beide beter van en geven tegelijk een positieve impuls aan de samenleving. Op 2 december reikt gedeputeerde Josien Meijers het Rivierenlands Compliment uit: een prijs voor de ondernemer die de mooiste match maakt. Hiermee onderstreept zij het belang in de regio van maatschappelijk betrokken ondernemerschap.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief