Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

23 oktober 2013

Congres Stad & Regio: Slagkracht door verbinding

congres-stad-en-regio2.png
Op woensdag 16 oktober vond het congres Stad & Regio plaats in Apeldoorn. Betrokkenen spraken met elkaar over thema’s als de verbinding tussen stad en regio, financiering in crisistijd en de nieuwe rol van de overheid. De bijeenkomst stond in het teken van uitwisseling tussen partijen: terugkijken op successen en het formuleren van nieuwe uitdagingen om ideeën tot uitvoering te brengen.

Slagkracht door verbinding
Dynamische steden en vitale regio’s. Dat is het doel van de projecten van het programma Stad & Regio. Dankzij de samenwerking tussen provinciale en lokale overheid raken al enige jaren overal in Gelderland projecten in versnelling en worden problemen gezamenlijk aangepakt. Op het congres richtten de aanwezigen zich op het tot stand brengen: hoe zorgen we dat de realisatie van projecten slaagt en hoe organiseren we slagkracht? Met alle betrokkenen werd teruggekeken op de successen én nieuwe uitdagingen geformuleerd om ideeën tot uitvoering te brengen.

Wie waren aanwezig?
• bestuurders van Gelderse overheden, instellingen of bedrijven
• leden van gemeenteraden en provinciale staten
• ambtenaren van Gelderse gemeenten
• ambtelijke vertegenwoordigers van partners van Stad & Regio
• overige geïnteresseerden

Uitwisseling tussen partijen voorop
Op het congres Stad & Regio stond de uitwisseling tussen de verschillende partijen voorop. Dat werd gedaan in een interactief programma. Er waren veel inspirerende verhalen uit de praktijk en er werd volop met elkaar van gedachten gewisseld in de diverse deelsessies en op het uitgebreide ervaringsterras.

Regio Rivierenland: ‘Leren en Werken in Rivierenland’
Regio Rivierenland richt zich in dit kader op ‘Leren en Werken in Rivierenland’. Wij willen de werkgelegenheid en economie stimuleren door in te zetten op ondergenoemde speerpunten. Dat doen wij met aandacht voor duurzaamheid en een onderwijsniveau dat aansluit op de behoefte vanuit de markt. Deze doelen realiseren we door dwarsverbanden te leggen tussen landschappelijke, infrastructurele en sociaal maatschappelijke aspecten.

Regionale speerpunten:
1. Logistieke Hotspot
2. Recreatie en Toerisme
3. Agribusiness

Wat willen wij bereiken?
Wij hebben drie prioriteiten die wij ontwikkelen en stimuleren:
1. Terugdringen sociaal economische gezondheidsverschillen
2. Toename werkgelegenheid
3. Meer en betere scholing


FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geert Teisman.jpeg
Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma...
Projecten
Variant algemeen Rivierenland.jpeg
Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie...
CG Dienstverlening
pexels-misha-voguel-7326713.jpg
In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.