Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

20 oktober 2022

Informatie-avonden over structuurvisie A2 Deil-Vught

A2 brug Zaltbommel Martinus Nijhoffbrug.jpg

Recent stelde de minister van I&W de structuurvisie vast voor het programma A2 Deil-Vught. Deze visie bevat het pakket aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid op de A2 te verbeteren. Binnenkort zijn er informatieavonden waarop de structuurvisie wordt toegelicht.

Belangrijkste maatregelen uit de structuurvisie
De structuurvisie bevat een pakket aan korte- en langetermijnmaatregelen om de doorstroming en veiligheid voor het verkeer op de A2 te verbeteren. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Verbreding van de A2 tussen de knooppunten Deil en Empel met één rijstrook per rijrichting naar 2x4 rijstroken.
  • Extra bruggen over de Waal en Maas voor het verkeer in noordelijke rijrichting.
  • Toevoeging van een derde rijstrook aan de parallelrijbaan van de A2 Ring ’s-Hertogenbosch.
  • Een pakket aan aanvullende mobiliteitsmaatregelen (kortetermijnmaatregelen en het brede mobiliteitspakket).

Informatiebijeenkomsten
De medewerkers van het programma organiseren twee fysieke en een digitale informatiebijeenkomst om u bij te praten over de totstandkoming van de structuurvisie, de Nota van Antwoorden en de stand van zaken rondom het programma. Ook gaan de medewerkers in op het vervolg, nu de planuitwerking vertraging oploopt door de stikstofproblematiek.

Fysieke bijeenkomsten
U bent welkom op een van onderstaande fysieke inloopbijeenkomsten met om 19.15 en 20.00 uur een presentatie:

  • Woensdag 9 november van 19.00 - 21.00 uur op de locatie De Kentering Partycentrum, Dorpsstraat 54, 5241 ED Rosmalen.
  • Maandag 14 november van 19.00 - 21.00 uur op de locatie Dorpshuis De Koeldert, De Koeldert 30, 4181 CK Waardenburg.

Digitale bijeenkomst
U kunt ook via een online platform deelnemen aan een digitale informatiebijeenkomst. Deze start met een presentatie om 19.00 uur:

  • Donderdag 10 november 2022 van 19.00 - 21.00 uur. Meer details hierover vindt u begin november op de website

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomsten.

 

Nieuwsarchief