Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

13 oktober 2022

Rivierenland 7e logistiek hotspot van Nederland

11. Logistiek overslag Medel.jpg

In de jaarlijkse landelijke enquête van Logistiek.nl gaf een panel van 38 logistieke experts Rivierenland een prima 7e plek. De Midden-Brabantse regio Tilburg-Waalwijk werd voor de vierde achtereenvolgende keer de beste Logistieke Hotspot van Nederland. 

Rivierenland streeft naar logistiek ecosysteem
Tot voor kort streefde Rivierenland naar een positie in de top-3 van logistieke hotspots in Nederland. De acht gemeenten van onze regio hebben die koers echter eerder dit jaar aangepast op grond van het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument, het REA. Centraal hierin staat de balans tussen ruimte, werkgelegenheid en leefbaarheid. Het ‘logistieke ecosysteem’ blijft onverminderd een belangrijke pijler voor onze regio. Logistiek is in Rivierenland een vitale en toekomstbestendige sector.

Goede score van Rivierenland
We zijn tevreden met onze score. De andere Gelderse hotspots Arnhem-Nijmegen en Liemers-Achterhoek eindigden dit jaar op respectievelijk de 5e en 14e plek. Binnen het netwerk Logistics Valley werken we veel samen met deze regio’s.

Criteria voor de ranglijst
Het mediaplatform Logistiek.nl organiseert jaarlijks de verkiezing van Logistieke Hotspots. Ieder panellid waardeert de vijftien logistieke centra op basis van de drie criteria: beschikbaarheid personeel, beschikbaarheid bouwgrond en medewerking van gemeentes en overheid. Daarnaast zijn voorkeursstemmen uitgebracht op de criteria: motivatie personeel, infrastructuur en de bereikbaarheid van de logistieke hotspots.

Balans
In ons REA zijn kavels en bereikbaarheid ook zeer belangrijk, maar in balans met innovatie, verduurzaming en samenwerking in de logistieke sector. Nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk om het logistieke ecosysteem van de regio toekomstbestendig te maken.

 

Nieuwsarchief