Nieuws.jpg

Projecten Nieuws

10 oktober 2022

Minister Bruins Slot (BZK) bezoekt Fruit Tech Campus in Geldermalsen

rd_008_fruittech_minister_bruinsslot.jpg

Op 10 oktober sprak minister Hanke Bruins Slot op de Fruit Tech Campus met studenten, arbeidsmigranten en ondernemers uit de fruitsector. Zij vertelden de minister dat voor een toekomstbestendige fruitsector voldoende aanwas van nieuw en goed opgeleid talent cruciaal is. Net als het slim gebruiken van technologie om dé fruitregio van Nederland te blijven. 

Krachtig én kwetsbaar
De Regio Deal van het Rijk draagt bij aan deze doelen, onder andere door met een financiële impuls de Fruit Tech Campus mogelijk te maken. Regio Deals zijn in het leven geroepen om de brede welvaart te bevorderen in de regio’s. De Regio Deal in Rivierenland is toegespitst op kwetsbaarheden uit ons gebied, zoals de fruitsector en waterbeschikbaarheid. Gerdo van Grootheest (voorzitter Regio Deal FruitDelta Rivierenland en burgemeester van Culemborg): "We zijn ontzettend trots op de kracht van onze regio, maar we zien ook een aantal grote uitdagingen. Ons gebied kent kwetsbaarheden. Fijn dat we de uitdagingen samen met het Rijk kunnen aanpakken."

Beste oplossingen komen uit het veld
Het Rijk werkt in de Regio Deals samen met de regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Minister Bruins Slot: "Ik zou de hele week met mijn neus in de papieren kunnen zitten, maar ik hecht veel waarde aan deze gesprekken. Als militair leerde ik al dat de beste oplossingen uit het veld zélf komen. Dit is een unieke regio wat betreft de fruitsector én een regio met geloof in eigen kansen. Als Regio Deal en overheid kunnen we die kansen versterken."

Fruit Tech Campus als mooi voorbeeld 
Eén van de Regio Deal-projecten is de Fruit Tech Campus, die werk maakt van de vernieuwing van fruitonderwijs. Op allerlei manieren verhoogt de campus de beschikbaarheid van voldoende talent met de juiste kennis en kunde voor onze fruitsector. Naast het opleiden van nieuw talent, biedt de Fruit Tech Campus ook verschillende leertrajecten aan voor de huidige professionals in de fruitsector. Daarmee krijgen zij de mogelijkheid om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Student Janiek van Dijk: "Ik volg hier nu mijn hbo-minor en krijg les van bedrijven uit de fruitteelt. Zij kunnen mij echt verder helpen in mijn toekomst. Maar wat ik net zo belangrijk vind: ik leer nu allemaal toekomstige telers kennen. Dit zijn vaak telerskinderen, net als ik. We bouwen aan een netwerk van jonge professionals en kunnen elkaar helpen."

Gelders rondje
Eerder die dag bezocht de minister de regio Arnhem-Nijmegen waar zij jongerenwerkers sprak over het versterken van hun kwetsbare wijken. Ook ging de minister in gesprek over de verschillende initiatieven in deze regio om de brede welvaart te vergroten. 

Foto (Raphaël Drent): Minister Bruins Slot in gesprek met studenten Janiek van Dijk en Gerrit van Kessel

 

Nieuwsarchief