Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

10 oktober 2022

Animatievideo: de FruitDelta Gebiedsagenda

plaatje animatie.png

Met de FruitDelta Gebiedsagenda zorgen we dat we de opgaven voor onze regio vanuit meerdere beleidsvelden - dus integraal - en gezamenlijk met onze partners oppakken. Bekijk onze nieuwe animatievideo voor een helder beeld van deze werkwijze.

Deze nieuwe stap in onze regionale samenwerking is onderscheidend. Met trots leggen we onze aanpak uit in deze animatievideo: 

 

Op 5 oktober is het voorstel voor de Gebiedsagenda besproken met raadsleden uit de regio. 

 

Nieuwsarchief