Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuws

20 september 2022

Een dynamisch jaar bij Team Leerplicht

0001.jpg

In het jaarverslag van Team Leerplicht blikken we terug op het schooljaar 2021-2022. Een jaar waarin er meer verzuimmeldingen waren waarbij sprake was van zwaardere onderliggende problematiek. Ook stond afgelopen jaar in het teken van de vele Oekraïense jongeren die in onze gemeentes waren ondergebracht.

Jaarverslag 2021-2022
Lees hier het jaarverslag. Hieronder leest u de belangrijkste punten in dit verslag.

Zwaardere onderliggende problematiek
Hoewel er afgelopen schooljaar veelal fysieke lessen werden gegeven, werden de gevolgen van corona in de gezinnen, individuele leerlingen en scholen steeds zichtbaarder. Dit resulteerde in meer verzuimmeldingen waarbij er dit schooljaar bijna bij alle meldingen sprake was van zwaardere, onderliggende problematiek. In veel gevallen zijn door de coronasituatie veel (zorg)signalen gemist en is hulp daardoor ook later op gang gekomen.

Nauwe samenwerking met gemeentelijke wijkteams
Verzuimmeldingen gingen bijna altijd gepaard met veel zorgen in de gezinnen, als ook in de persoonlijke ontwikkelingen
van de leerlingen. Voor ons hield dit in dat we zeer nauw samenwerkten met de gemeentelijke wijkteams, zoals ook voorgeschreven staat in de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). De cases waren dus in verhouding met andere jaren zwaar en complex; dit beeld wordt volledig herkend door de gemeentelijke wijkteams en ketenpartners, zoals de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie.

Oekraïne
Afgelopen schooljaar stond ook in het teken van de vele Oekraïense jongeren die in onze gemeentes waren ondergebracht. Veel van de leerlingen hebben snel toegang tot onderwijs gekregen wanneer zij daar klaar voor waren. Team Leerplicht zette in op het stimuleren van onderwijs, maar faciliteerde ook wanneer jongeren nog (gedeeltelijk) vanuit hun thuisland onderwijs volgden. Een inschrijving aan een school is daarom niet direct verplicht gesteld (zoals de wet dit eigenlijk voorschrijft). 

Volgend schooljaar alle kinderen ingeschreven
In overleg met betrokken partijen en beleidsmedewerkers van de gemeenten zijn de Oekraïense leerlingen, met oog voor de persoonlijke situatie, begeleid naar een vorm van onderwijs. Op dit moment volgen nagenoeg alle leerlingen uit Oekraïne onderwijs. Het team volgt de situatie op de voet en daar waar dat passend én noodzakelijk is, zal de leerplichtwet worden gehandhaafd. Het streven is dat alle kinderen in het schooljaar 2022-2023 ingeschreven zijn aan een school.

 

Nieuwsarchief