Nieuws.jpg

Projecten Nieuws

20 september 2022

Overheidvannu over 'onze' RegioDeal

RegioDeal_2400.jpg

In 2018 werden de Regio Deals in het leven geroepen om in de meer kwetsbare regio’s de brede welvaart te bevorderen. Dertig Regio Deals zagen vervolgens het licht, waaronder in Rivierenland. Op Overheidvannu.nl vertellen Gerdo van Grootheest en Asta Droffelaar in een artikel over de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

Samenwerken in de Regio Deal
Het rijk werkt in de Regio Deals samen met de regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. "We zijn heel trots op regio Rivierenland, maar we zien ook de uitdagingen en onze kwetsbaarheden. Bij het vinden van oplossingen hebben we de hulp van anderen nodig", vertelt Gerdo van Grootheest, burgemeester van Culemborg en voorzitter van de stuurgroep Regio Deal FruitDelta Rivierenland. 

Regiodeal versnelt projecten
"We hebben het geld van de Regio Deal als een versnellingsagenda gebruikt. Door de deal konden we aan de slag met projecten waar we eerder de financiële middelen niet voor hadden," vertelt Asta van Droffelaar. Ze is programmamanager bij Regio Rivierenland en verantwoordelijk voor de uitvoering van de 31 projecten. Een voorbeeld is het project waarbij Neder-Betuwe, Zaltbommel en Regio Rivierenland samen met de Beheerstichting Huisvesting Arbeidsmigranten zorgen voor voldoende en goede huisvesting voor specifiek arbeidsmigranten die werken in deze regio. "Daarbij dragen we ook bij aan een inclusieve regio."

Betere lijnen met de rijksoverheid
Voorheen kon het lastig zijn om als kleine gemeente ingang bij het rijk te vinden. Van Grootheest: "We zijn in de regio met acht gemeenten. We hebben geen grote stad en niet één centrumgemeente. We moeten het dus echt hebben van onze samenwerking. Nu zitten we in één klap met zeven ministeries aan tafel. Het is heel fijn om nu een aanspreekpunt te hebben bij het rijk."

Kabinet verlengt Regio Deals
Het kabinet heeft besloten om de Regio Deals te verlengen. Van 2022 tot 2025 is er door het kabinet nog eens € 900 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt ook verdeeld over meerdere rondes. Daarnaast dragen de regionale partijen ook bij aan de financiering.

Het hele artikel leest u op Overheidvannu.
 

Nieuwsarchief