Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuws

24 augustus 2022

Campagne Ouderbetrokkenheid van start

Flyer achterzijde.jpeg

Betrokken ouders versterken het onderwijs en vice versa. Vanuit VSV (voortijdig schoolverlaten) zetten we met ons project Ouderbetrokkenheid in op het versterken van de driehoek Ouder-School-Kind. Samen in gesprek creëren zij een optimale ontwikkelroute, een tevreden kind en een goede opstart op de arbeidsmarkt.

Start regionale campagne Ouderbetrokkenheid met theaterstuk
Vlak voor de zomervakantie trapte De Lingeborgh in Geldermalsen af met de verspreiding van de campagne Ouderbetrokkenheid. Tijdens de ouderavond van de brugklassen bracht Johan Cahuzak het theaterstuk op de bühne, met hierin de boodschap hoe belangrijk het is dat ouders meedenken met school en hun vragen en zorgen delen. 

 “Een prikkelende voorstelling over een essentieel onderwerp: Ouderbetrokkenheid op school.”
Teamleider Cees de Jong

Filmpjes en flyers voor ouders met kinderen op VO en MBO
Ook heeft de regio filmpjes en flyers ontwikkeld die door de scholen verspreid kunnen worden onder alle ouders van kind(eren) op het voortgezet onderwijs en MBO. Deze flyers en filmpjes sluiten aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, laten zien dat veranderingen heel normaal zijn en hoe belangrijk het is dat ouder(s) samen met school een team vormt rondom het kind. Op onze website vind je de filmpjes. 

Training ouderbetrokkenheid aan docenten
Naast deze campagne wordt op alle vo-scholen en mbo-scholen in de regio de training ‘Ouderbetrokkenheid’ aangeboden. Op veel scholen heeft trainer Rick Voorbergen al diverse groepen getraind en hier gaat hij aankomend schooljaar mee verder. De docenten leren op basis van mediationtechnieken een tweerichtingsgesprek te voeren. Horen, zien en begrijpen, zijn belangrijke sleutelwoorden van dit thema.

Forse inzet vanuit de regio
De regio zet fors in op het versterken van Ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Het project is in 2020 gestart met het trainen van onderwijzend personeel vanuit het Regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten. Door ondersteuning vanuit de Regio Deal en het Transformatiefonds, kan de regio fors inzetten en ook de campagne richting ouders nu uitrollen. 

Meer weten over dit project? Neem gerust contact op met Marieke Soetekouw, programma-coördinator van het Regionaal programma vsv, via msoetekouw@regiorivierenland.nl of 06-14949219.

 

Nieuwsarchief