Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

5 juli 2022

Collegedag Regio Rivierenland

IMG_0051.jpg

Op vrijdag 1 juni presenteerde Regio Rivierenland zich aan de nieuwe colleges van onze samenwerkende gemeenten. De collegeleden maakten kennis met onder andere het werk van de teams van Contractgestuurde Dienstverlening en met de strategie, speerpunten, thema's en projecten van het samenwerkingsplatform FruitDelta Rivierenland, waarvan Regio Rivierenland de trekker is. 

Onderwerpen, thema's, projecten
De nieuwe colleges uit de regio verdiepten zich in de regionale samenwerking en gingen in gesprek over de mogelijkheden om onze regio mooier, sterker en uitdagender te maken. Via de informatiemarkt maakten zij kennis met: 

Contractgestuurde Dienstverlening
Leerplicht (18-) en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (18+)
Inburgering
Wmo-Jeugd
Inkoop
Sociale Recherche
Versis

Het samenwerkingsplatform FruitDelta Rivierenland, waarin de volgende thema's spelen:
Stikstof en Ruimtelijke Kwaliteit
Wonen
Regionale Energiestrategie
Economische Speerpunten
Gebiedsagenda
Lobby & Branding
Mobiliteit
Regionaal Stimuleringsfonds
RegioDeal

Gebiedsagenda
Naast de kennismaking met elkaar en de regio, stond de Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland op de agenda. Daarin bespraken we een werkwijze om integraler en gezamenlijk samen te werken. 

Duidelijk was dat de jarenlange samenwerking ervoor heeft gezorgd dat wij als gemeenten samen sterker staan, effectiever zijn en een kleiner afbreukrisico hebben. Tijdens de collegedag waren daarvan voorbeelden te over. We blijven inzetten op deze samenwerking om de voordelen ervan te borgen voor de toekomst.

 

Nieuwsarchief