Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

3 juli 2022

Gedeputeerde Peter Kerris spreekt bestuurders over wonen

pfo met kerris.jpg

Peter Kerris, Gedeputeerde van de Provincie Gelderland, ging op 30 juni in gesprek met de bestuurders Wonen in de regio Rivierenland. Ze bespraken de woningbouwopgave in Rivierenland en het totstandkomingproces van de prestatieafspraken met het Rijk in het bijzonder.

Afspraken bouw extra woningen
In 2030 moeten in Nederland 900.000 extra woningen gebouwd zijn. Daarover maakt het Rijk afspraken met de provincies. De provincie Gelderland maakt dat verder concreet met de gemeenten, in regioverband.  Eind van het jaar wil Minister de Jonge dat deze regionale afspraken ondertekend zijn.

Samen bijdragen aan woonopgave
De afspraken komen tot stand in nauw overleg tussen provincie en de gemeenten, gekoppeld aan de regionale Woonagenda. Het was mooi dat de gedeputeerde er was om met de bestuurders Wonen dit proces te bespreken. Samen dragen wij bij aan de realisatie van voldoende betaalbare woningen voor de juiste doelgroep én op de juiste plek in Rivierenland.

 

Nieuwsarchief