Nieuws.jpg

Projecten Nieuws

28 juni 2022

Taskforce Rijnbrug Rhenen een stap verder

Rijnbrug Rhenen.jpg

Voor het oplossen van de verkeersknelpunten op en bij de Rijnbrug Rhenen zijn bijdragen van de Rijksoverheid nodig. De Taskforce Rijnbrug Rhenen richt zich op een gezamenlijke lobby richting Den Haag. 

Gezamenlijke aanpak en boodschap
De voorzitter van de Taskforce, Remco Dijkstra, heeft inmiddels alle betrokken partijen van de Taskforce gesproken in de verkenningsfase: Dijkstra: "Ik heb ervaren hoe betrokken de partijen en partners zijn. Zij willen werken aan een gezamenlijke aanpak en boodschap. Dat kan van doorslaggevend belang zijn voor een succesvolle lobby in Den Haag." Na de verkenningsfase gaat de Taskforce Rijnbrug verder met werksessies. Regio Rivierenland is een van de partners in die Taskforce, samen met de provincies Utrecht en Gelderland, regio FoodValley, betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat.

Werksessies
In de werksessies buigt de Taskforce zich over oplossingen voor de verkeersproblemen op en bij de Rijnbrug. En ze werkt aan een eenduidig beeld over financiën en lobby. Voor deze werksessies nodigt de Taskforce Rijnbrug gericht belangenvertegenwoordigers van ondernemers uit. Bij de oplossingen gaat het om al onderzochte, en misschien eerder afgevallen, varianten. Doel is het creëren van draagvlak bij alle partijen in de taskforce voor een robuuste oplossing.  

Bereikbaarheid nieuwe woningen
Helga Witjes, gedeputeerde Mobiliteit provincie Gelderland: “Na de oproep vanuit onze Staten ging de Taskforce Rijnbrug Rhenen van start. Met mijn Utrechtse collega Arne Schaddelee geven we sturing aan deze taskforce. Want ieders inzet is nodig om tot een succesvolle lobby te komen. De gereserveerde budgetten vanuit Gelderland, Utrecht en beide regio’s zijn niet voldoende voor het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen. In Den Haag is niet alleen geld voor onderhoud en vervanging van rijkswegen en bruggen, maar ook voor het bereikbaar houden van nieuw te bouwen woningen.” In de regio’s Foodvalley en Rivierenland worden duizenden extra woningen gepland. De Taskforce wil eraan bijdragen dat deze woningen ook bereikbaar zijn.

Dit bericht is een samenvatting van een nieuwsbericht van Provincie Gelderland. Zie hier het hele nieuwsbericht.
Copyright foto: European Roads 

Nieuwsarchief