Nieuws.jpg

Projecten Nieuws

23 juni 2022

RegioDeal-project: Gonzend Rivierenland

WhatsApp Image 2022-06-23 at 5.26.35 PM.jpeg

Gonzend Rivierenland van de Fruitmotor is een prachtig RegioDeal-project. Hiermee maakt De Fruitmotor het regionale landschap biodiverser, klimaatbestendiger, mooier en vitaler. En dat doet zij in brede samenwerking met verschillende partijen. Meer en meer daarvan zetten hun handtekening onder het manifest. Gonst u ook mee? 

Over Gonzend Rivierenland
De Fruitmotor is op een missie om het leefgebied van wilde bijen en andere dieren te versterken en verbinden zodat de populaties toenemen en veerkrachtiger worden. De Fuitmotor kijkt of zij acties en plekken op de kaart beter met elkaar kan verbinden. Zo wil zij op een regionale schaal een aaneengesloten ecologisch netwerk creëren en tegelijkertijd een maatschappelijke beweging op gang brengen. Dit doet de stichting door samen te werken, te verbinden en te inspireren.

Manifest
Een Rivierenland dat gonst door een levend netwerk van mensen en biodiversiteit... dát is het doel. De Fruitmotor ziet een rivierenlandschap met veel groene oases die verbonden worden door bloeiende bermen, slootranden, heggen en boomgaarden, bloemrijke dorpen, uiterwaarden langs rivieren, en groene schoolpleinen en bedrijventerreinen waarlangs wilde bestuivers en andere dieren zich kunnen verplaatsen. Hoe gaan we dat bereiken? Door met zijn allen samen te werken geïnspireerd op 5 sporen. Hiervoor is een manifest opgesteld. Op die pagina leest u ook wie het manifest al hebben ondertekend, waaronder Regio Rivierenland.   

Onderteken ook!
Wilt u het manifest ook ondertekenen en meegonzen? Dat kan hier
Voor meer informatie over Gonzend Rivierenland: www.gonzend.nl

 

 

 

Nieuwsarchief