Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuws

24 mei 2022

Een dag mee met de leerplichtambtenaar

leerplicht 2.jpg

"Ik liep vandaag door de gangen van de middelbare school en zag Bram* zitten, een bekend gezicht. In het klaslokaal maakte hij zijn wiskundesommen, samen met een begeleider. Eerder was hij niet naar school te krijgen, hij had het pittig en alles liep moeizaam", vertelt Emmanouil Levendis. 

Hier doe ik het voor
Emmanouil: "We hebben daar een uitgebreid traject op gezet met school, zorg en ouders. Nu volgt hij een beperkt programma om weer te wennen aan het schoolritme. Maatwerk voor overbrugging noemen we dat. Ik liep even het wiskundelokaal in en Bram vertelde dat het goed met hem gaat. Dit soort momenten, daar doe je het wel voor."

Gereedschapskist is breder dan handhaving
Emmanouil Levendis is leerplichtambtenaar bij Regio Rivierenland. Samen met zijn collega Qwenny Leenders is hij vandaag op een middelbare school in Zaltbommel voor preventiegesprekken. Waar veel mensen bij een leerplichtambtenaar direct denken aan handhaving, is dat maar een van de middelen in hun gereedschapskist. Preventie en (zorg)begeleiding zijn minstens zo belangrijk.

Zorgelijke patronen voorkomen
Qwenny vertelt: "Vandaag staat preventie centraal. We zijn hier om 23 jongeren met licht verzuim te spreken, leerlingen die hier en daar een uurtje hebben gemist of een keer of vijf te laat zijn gekomen. Hun verzuim ligt onder de wettelijke norm, maar kan wel het begin zijn van een zorgelijk patroon."

Emmanouil vult aan: "Door al vroeg in gesprek te gaan, voorkomen we dat het verzuim oploopt. Het zijn informele gesprekken, gewoon even polsen wat er aan de hand is. Samen kijken we waarom het misgaat en maken we afspraken hoe de leerling dat volgende keer kan voorkomen. Zo besloot een jochie uit de brugklas dat hij ’s ochtends niet meer eindeloos  gaat wachten op zijn vriendje, maar gewoon zelf gaat fietsen als het tijd is. Zo’n afspraak wekt vertrouwen."

Niet elk gesprek geeft het vertrouwen dat het goedkomt. Soms komen er juist signalen naar boven die leiden tot extra actie, aldus Qwenny: "Ik sprak net een leerling met licht verzuim die vertelde dat hij naar de psycholoog gaat omdat hij worstelt met allerlei problemen. Dan zitten we er samen met de school wat meer bovenop."

Zorg en handhaving gaan vaak hand in hand
Als licht verzuim overgaat in zorgelijk verzuim, gaan de leerplichtambtenaren in gesprek met de leerling én de ouders. Zo ging Qwenny vandaag voor de tweede keer naar een moeder en dochter toe. De eerste keer gaf ze haar het advies om een faalangsttraining te doen en met de mentor in gesprek te gaan.

"Helaas is dat niet opgepakt", vertelt Qwenny. "Ook blijft het verzuim heel hoog. Daarom heb ik hen nu een formele waarschuwing gegeven. Ook schakel ik een  hulpoverleg in met o.a. het sociaal wijkteam om samen te kijken wat zij nodig heeft en wat we kunnen doen om de schoolgang te bevorderen. Deze afspraak heb ik met moeder en dochter gemaakt en daarover informeer ik zometeen de school."

Deze casus laat de werkwijze van team Leerplicht goed zien: een mix tussen handhaving (van duidelijke afspraken tot een HALT-traject) én ondersteuning regelen. Hand in hand, dat geeft het beste resultaat.

PS. Ook leerplichtambtenaar worden? Er is momenteel een functie vrij!

*Naam is gefingeerd

 

Nieuwsarchief