Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

23 mei 2022

Rode loper voor arbeidsmigranten

rode loper.jpg

De leefsituatie van arbeidsmigranten is velen een doorn in het oog. De betrokken partijen kwamen 10 mei bijeen op het Congres Arbeidsmigranten. Uitzenders, huisvesters en diverse overheden leerden elkaar kennen op dit thema. De acties die in gang zijn gezet moeten nog dit jaar tot verbeteringen leiden.

Waarom een congres?
De leefsituatie van arbeidsmigranten is in ons land, en ook in onze regio, vaak slecht. Hoewel vele betrokken partijen dit signaleren, merken ze ook dat het lang duurt om verbeteringen door te voeren. Om meer samen te werken en een versnelling te realiseren, is op 10 mei het Congres Arbeidsmigranten georganiseerd.

Van uitzenders tot ministeries
Deelnemers aan het congres waren uitzenders, huisvesters, gemeenten uit de regio Rivierenland, provincie Gelderland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ministeries. Het congres is georganiseerd door Regio Rivierenland en de provincie en mede mogelijk gemaakt door het Rijk als onderdeel van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

Naar afspraken
Er zijn afspraken gemaakt die tot verbeteringen moeten leiden. Ten eerste worden afspraken gemaakt tussen gemeenten hoe we de arbeidsmigranten huisvesten en een betere positie kunnen geven. Ten tweede wordt een convenant gesloten met de marktpartijen waarin betere huisvesting en een goed beheer wordt geregeld.

Het streven is om nog dit jaar de afspraken te bezegelen.

 

Nieuwsarchief