Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

25 april 2022

Weer thuis beschermd wonen

RIBW wadenoijenlaan beschermd wonen.jpeg

Dit voorjaar start onze regio met het weer thuis laten wonen van psychisch kwetsbare mensen. In Rivierenland hebben gemeenten, zorgleveranciers en woningcorporaties besloten om de uitstroom uit instellingen voor beschermd wonen samen op te pakken.

Cliënt centraal

Momenteel wonen de mensen centraal in instellingen. Deze mensen krijgen binnenkort woningen in de regio aangeboden. “Daarbij staat de client centraal”, aldus Hennie ter Schegget van de Regio Rivierenland. “Er wordt eerst beoordeeld of mensen überhaupt terug kunnen naar een vorm van zelfstandig wonen. Vervolgens wordt gekeken wat de wensen zijn van de mensen. Met dit woonprofiel wordt de komende maanden gekeken waar mogelijkheden liggen.”

Weer thuis

De afspraken over beschermd wonen zijn gevat in een manifest Uitstroom Beschermd Wonen. Aanleiding is het rijksbeleid dat kort samengevat luidt: weer thuis. Diverse groepen waren centraal gehuisvest in instellingen waar zorg geleverd wordt. Dat verandert. Zoveel mogelijk krijgen mensen in eigen woonomgeving zorg of hulp aangeboden.

Eigen omgeving

Voor de mensen in instellingen betekent dit dat ze meer zelfstandig gaan wonen, bij voorkeur in de omgeving waar ze bekend zijn. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen best zelfstandig wonen als ze in een bekende omgeving goede begeleiding krijgen. 

Verdeling 

Het gaat volgens de eerste berekening 152 mensen. Die wonen nu in instellingen in Nijmegen en Rivierenland. Op basis van de eerste inschatting is een verdeling gemaakt over de gemeenten: West-Betuwe (41), Tiel (33), Culemborg (23), Buren (21), Neder-Betuwe (19) en West Maas en Waal (15). Volgens Hennie ter Schegget zullen het er minder worden omdat een aantal van deze mensen toch in de instelling zal blijven.

Compliment

“Eigenlijk hebben we in Riviereland wel een compliment verdiend”, vindt Hennie ter Schegget. “Het is een proces waarbij je vrij intensief moet samenwerken omdat er veel wensen zijn en veel keuzes moeten worden gemaakt. En we kregen de opdracht juist op het moment dat Corona toesloeg. Dan is twee jaar toch een teken dat we goed hebben samengewerkt.”

foto: centrale locatie voor beschermd wonen aan de Wadenoijenlaan in Tiel

 

Nieuwsarchief