Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

29 maart 2022

Alle maatregelen A2 Deil-Vught tot en met 2025 in beeld

A2 Waardenburg.png

De A2 is een drukke verkeersader dwars door Rivierenland. Om de doorstroming en de veiligheid op de snelweg te verbeteren, werkt het programma A2 Deil-Vught aan verschillende maatregelen. Deze zijn nu overzichtelijk op een kaart in beeld gebracht.

MIRT-verkenning: verbreding A2
Programma A2 Deil-Vught is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies Gelderland en Noord-Brabant, Regio Rivierenland en gemeente ’s-Hertogenbosch. Momenteel vindt een MIRT-verkenning plaats naar verbreding van de A2. Hierin worden nut en noodzaak van een dergelijke infrastructurele oplossing onderzocht. Ook wordt gekeken naar mogelijke alternatieven.

Kaart maatregelen korte termijn
Los van de verkenning werkt het programma tot en met 2025 alvast aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid op de A2 te verbeteren. Deze  ‘kortetermijnmaatregelen’, variërend van toeritaanpassingen tot installatie van incidentcamera’s, zijn nu op overzichtelijke wijze samengebracht. Op deze kaart vindt u per maatregel informatie over de acties die het programma onderneemt. U leest ook wat de status ervan is.

  • Klik hier voor de website over het programma A2 Deil-Vught
  • Klik hier voor alles over mobiliteit in Rivierenland

 

 

 

Nieuwsarchief