Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuws

28 maart 2022

Nieuwe wet inburgering zorgt voor nieuwe werkwijze in Rivierenland

pexels-pavel-danilyuk-7868983 (1).jpg

Inburgeraars in Rivierenland doen mee in de samenleving, voelen zich geaccepteerd en gaan snel aan de slag met taal en werk. Dat zijn ambities van de nieuwe Wet Inburgering. Deze ging dit jaar in en leidt ook in Rivierenland tot een nieuwe werkwijze. De gemeenten hebben hierin de regie.

Een goede start
Mila Bansie van Regio Rivierenland: "Een goed begin is heel belangrijk. Wat wil en kan iemand bereiken en welke route volg je om daar te komen? Regio Rivierenland legt een stevige basis voor een goed inburgeringstraject. Dat doen wij dankzij een brede intake, een persoonlijk plan en financiële ontzorging. Onder de oude wet hadden veel inburgeraars een valse start. Ze bouwden snel schulden op, moesten zelf een taalschool kiezen en school en werk waren gescheiden trajecten. Nu worden juist die punten aangepakt zodat ze een eerlijke en goede start krijgen."

Duaal onderwijs
Onder de nieuwe wet zijn er drie leerroutes, aansluitend op het niveau en de persoonlijke situatie van de inburgeraar. Marjon van de Ven van ROC Rivor licht toe: "Vanuit het ROC hebben we deze nieuwe leerroutes uitgewerkt en opgezet voor statushouders in de regio. De eerste drie maanden geven we drie à vier dagen per week betekenisvol taalles, aansluitend bij de dagelijkse praktijk. In het klaslokaal leert een inburgeraar bijvoorbeeld allerlei woorden uit de supermarkt. Buiten de les kan hij dat direct oefenen. We halen de praktijk naar binnen, dat versnelt de inburgering. Na die eerste maanden gaan inburgeraars naast hun taalles ook aan de slag bij een (vrijwillige) arbeidsparticipatieplek. Ook dat helpt bij het leerproces en spoedige participatie."

De weg leren kennen in je eigen omgeving
Inburgeraars worden vanaf dag één praktisch begeleid bij allerlei regelzaken die ze tegenkomen en bij het leren kennen van hun nieuwe omgeving. Voor dit onderdeel zijn de gemeenten terechtgekomen bij een nieuwe partij. Vanaf 1 april nemen Sociom en lokale welzijnsorganisaties de maatschappelijke begeleiding over van VluchtelingenWerk Nederland. Sociom is de eerste tien weken aan zet, waarbij de focus ligt op helpen bij huisvesting. Daarna kan een inburgeraar terecht bij zijn lokale welzijnspartij.  

Samen zorgen we voor goede inburgering
Diverse partijen zoals Sociom, de lokale welzijnsorganisaties en andere initiatieven in verschillende gemeenten, werken met vrijwilligers die in hetzelfde dorp of dezelfde stad wonen als de inburgeraar. Zij zijn de sleutel tot de lokale samenleving. Want uiteindelijk is goede integratie niet alleen de verantwoordelijkheid van de inburgeraar, maar van ons allemaal. Met elkaar zijn wij de samenleving.  

  • Lees hier alles over het werk van ons team Inburgering

 

Nieuwsarchief