Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

27 maart 2022

Leerkring adaptief woningprogrammeren

Leerkring Adaptief Programmeren - 1.jpg

De afgelopen maanden organiseerde Regio Rivierenland met kennisorganisatie Platform 31 een leerkring adaptief woningprogrammeren. Onze regiogemeenten hebben de ambitie om tot 2030 ongeveer 12.000 woningen te bouwen. Maar hoe richten we de woningprogrammering zo in dat hij kan inspelen op onzekerheden die we nu nog niet kunnen overzien?

Woonmonitor
Het vinden van antwoorden op deze vraag is ook belangrijk voor de nieuwe regionale woonmonitor die op dit moment wordt ontwikkeld als onderdeel van de Regiodeal FruitDelta Rivierenland. Goede monitoring is namelijk een belangrijke voorwaarde om adaptief om te kunnen gaan met de woningbouwprogrammering. Alleen als je vroegtijdig bepaalde ontwikkelingen kunt signaleren, kun je er ook op een goede manier op inspelen.

Inspiratie en kennis opdoen
In vier intensieve sessies gingen beleidsmedewerkers wonen, RO-specialisten, projectleiders van gemeenten en een aantal medewerkers van woningcorporaties uit de regio met elkaar in gesprek. Maarten Hoorn en Wessel van Vliet van Platform 31 begeleidden ze hierbij. Ook waren er interessante gastsprekers die zorgden voor de nodige inspiratie en nieuwe ideeën. Zo vertelde Irene From van de gemeente Zwolle over het Zwols concillium, een samenwerkingsverband tussen marktpartijen, corporaties en gemeente. Deze partijen hebben als doel de stedelijke ontwikkeling in de stad naar een hoger plan te krijgen en gezamenlijke afspraken te maken over de woningbouwprogrammering in Zwolle.

Ambities waarmaken
De afsluitende bijeenkomst werd gehouden in het Stroomhuis in Neerijnen en had als centraal thema het realiseren van ambities op de woningmarkt. Eerder in de leerkring werd geconstateerd dat er vaak sprake is van een stapeling van ambities bij de start van woningbouwprojecten en een verlies van ambities gaandeweg. Zeker als die ambities tijdens het project ook nog veranderen. Twee experts van Akro Consult spraken aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden over het beter borgen van ambities. Hun advies was om zo vroeg mogelijk in het proces in gesprek te gaan met de ontwikkelende partijen en ambities ook in verschillende stadia van een project steeds goed vast te leggen in overeenkomsten. Soms kom je er ook gewoon niet uit. In zo’n geval moet je ook afscheid van elkaar kunnen nemen, het liefst op basis van afspraken die daarover eerder al hebt vastgelegd.

 

 

Nieuwsarchief