Nieuws.jpg

Nieuws

21 februari 2022

Gezamenlijke aanpak passende huisvesting arbeidsmigranten in Rivierenland

arbeidsmigrant uit presentatie merkenstrategie2.jpeg

Voor voldoende én goede huisvesting van arbeidsmigranten werken de regiogemeenten samen aan een passende aanpak. Eind 2021 stemden de portefeuillehouders van de gemeenten tijdens het regionaal bestuurlijk overleg in met het Plan van aanpak ‘Samen voor een goed vestigingsklimaat voor arbeidsmigranten’. De samenwerking richt zich op registratie en informatie, kennis, voldoende aanbod dichtbij het werk en controle en handhaving.

Gemeenten bepalen invulling zelf
Deze zomer nemen de colleges en gemeenteraden besluiten over hoe de samenwerking verder vorm krijgt. De invulling van de aanpak bepalen de gemeenten zelf. In Tiel is gekozen voor het realiseren van woongebouw(en). Hier verblijven veel arbeidsmigranten in woonhuizen onder slechte omstandigheden (zoals overbewoning). Dit geeft leefbaarheidsproblemen door overlast in buurten en wijken. Doel is dus én de woonomstandigheden voor de arbeidsmigrant te verbeteren en  de leefbaarheid in de stad te verbeteren.

West Betuwe heeft een andere aanpak omdat daar geen echt stedelijk gebied is en de problemen in de dorpen niet zo groot zijn. Zij onderzoeken mogelijkheden voor huisvesting meer aan de randen van dorpen en in het buitengebied. Ook daar speelt dat er sprake is van te weinig huisvesting en vaak slechte woonomstandigheden.

Regio Deal-project
De gezamenlijke aanpak van een passende huisvesting voor arbeidsmigranten is ook een van de projecten van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, in de programmalijn Inclusief. Dat je elkaar binnen een Regio Deal op ideeën kunt brengen, blijkt uit een recente publicatie (op basis van een interview met wethouder Nees van Wolfswinkel, voorzitter regionaal bestuurlijk overleg arbeidsmigranten en Kees Stob, projectleider, Public Result): “De mogelijk grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Geldermalsen biedt wellicht ook kansen voor andere doelgroepen: studenten van de nieuwe Fruit Tech Campus (ook een Regio Deal project uit de programmalijn Inclusief) en spoedzoekers.”

Zie ook: Samenwerken in Rivierenlang op het gebied van wonen

 

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief