Nieuws.jpg

Speerpunt Logistieke Hotspot Nieuwsarchief

21 februari 2022

Provincie keurt aanvullingen Regionaal Programma Werklocaties goed

de waal.jpg

Gedeputeerde Staten (GS) van Provincie Gelderland heeft het bestuur van Regio Rivierenland met een brief laten weten dat zij de aanvullingen van gemeenten in 2021 op het Regionale Programma Werklocaties 2020-2024 hebben goedgekeurd.

Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen
Met het Regionale Programma Werklocaties (RPW) stimuleert Rivierenland sinds 2020 onder meer de toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen in de regio. Bedrijventerreinen zijn nu nog te vaak onderbelicht in de discussie over energiebesparing, terwijl bedrijventerreinen juist kansen bieden voor het realiseren van milieuwinst en andere klimaatdoelstellingen.

Aanscherping
Bij vaststelling van het RPW vroeg Gedeputeerde Staten Regio Rivierenland destijds om aanscherpingen van een aantal zaken. Hierin is met deze aanvullingen voorzien:

“Wij zien dat het Regionaal Programma met deze aanvulling is verbeterd en aansluit op uw en onze ambities op het gebied van het verduurzamen van bedrijventerreinen. Op 25 januari 2022 hebben GS daarom de aanvulling Regionaal Programma Werklocaties Rivierenland 2020-2024 vastgesteld. Hiermee is deze aanvulling mede het toetsingskader voor." 

Concrete voorbeelden aanvullende afspraken
Zowel bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen als met het oog op bestaande terreinen, worden de duurzaamheidsdoelstellingen toegepast, waarbij rekening gehouden wordt met de locatie-specifieke situatie. Voor de uitbreiding of aanleg van nieuwe bedrijventerreinen betekent dit -aanvullend op de al gemaakte afspraken in het RPW- concreet onder meer het volgende:

  • Invoer van parkmanagement of een andere vorm van organisatiegraad.
  • Stellen van eisen aan de dakconstructie van nieuwe bedrijfspanden geschikt voor duurzame toepassingen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het pand. Hierbij wordt gestreefd naar maximaal benutten van daken voor zonnepanelen bij nieuwe bedrijventerreinen, onder de voorwaarde dat de infrastructurele netwerkcapaciteit toereikend is.
  • Stimuleren van uitwisseling van restwarmte, elektriciteit en grondstoffen binnen het terrein en de directe omgeving.

 

 

Nieuwsarchief