Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

18 maart 2013

Definitieve aanvraag tweede tranche Regiocontract ingediend bij Provincie

2e-tranche.jpg

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft in week 13 de definitieve aanvraag voor de tweede tranche van het Regiocontract ingediend bij de provincie Gelderland. Deze tranche kan worden gezien als een aanvulling op het Regiocontract 2012-2015 dat sinds april 2012 in uitvoering is.

Centrale thema: Leren en Werken
Het centrale thema van de tweede tranche is Leren en Werken in Regio Rivierenland. Door hierin te investeren wil het bestuur de Sociaal Economische Gezondheid Verschillen (SEGV) in de regio aanpakken. Dit zal met name gebeuren door de economische ontwikkeling binnen de sectoren Logistiek, Argi-business en Recreatie en Toerisme te stimuleren.

Informeren van betrokkenen
Bij de totstandkoming van de aanvraag zijn alle programmaraden betrokken geweest. Ook zijn de gemeenteraden via ondermeer een informatieavond geïnformeerd over de inhoud van de tweede tranche.

Omvang aanvraag
De totale omvang van de aanvraag is circa € 5.490.000,-. Beoogd hierbij is dat € 1.770.000,- afkomstig is van de Provincie en € 3.720.000,- via cofinanciering door ondermeer maatschappelijke partners en het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd.

De definitieve besluitvorming over de tweede tranche zal plaatsvinden op 26 juni aanstaande in de Provinciale Staten.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief