Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

18 maart 2013

Definitieve aanvraag tweede tranche Regiocontract ingediend bij Provincie

2e-tranche.jpg

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft in week 13 de definitieve aanvraag voor de tweede tranche van het Regiocontract ingediend bij de provincie Gelderland. Deze tranche kan worden gezien als een aanvulling op het Regiocontract 2012-2015 dat sinds april 2012 in uitvoering is.

Centrale thema: Leren en Werken
Het centrale thema van de tweede tranche is Leren en Werken in Regio Rivierenland. Door hierin te investeren wil het bestuur de Sociaal Economische Gezondheid Verschillen (SEGV) in de regio aanpakken. Dit zal met name gebeuren door de economische ontwikkeling binnen de sectoren Logistiek, Argi-business en Recreatie en Toerisme te stimuleren.

Informeren van betrokkenen
Bij de totstandkoming van de aanvraag zijn alle programmaraden betrokken geweest. Ook zijn de gemeenteraden via ondermeer een informatieavond geïnformeerd over de inhoud van de tweede tranche.

Omvang aanvraag
De totale omvang van de aanvraag is circa € 5.490.000,-. Beoogd hierbij is dat € 1.770.000,- afkomstig is van de Provincie en € 3.720.000,- via cofinanciering door ondermeer maatschappelijke partners en het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd.

De definitieve besluitvorming over de tweede tranche zal plaatsvinden op 26 juni aanstaande in de Provinciale Staten.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.