Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

22 februari 2013

Tweede tranche Regiocontract: samen werken aan gezondheid en economie

rc-2e-tranche--feb-2013.png

Gemeenten kunnen niet zonder samenwerking, stelde burgemeester Thomas Steenkamp van West Maas en Waal woensdag 30 januari in zijn welkomstwoord aan rivierenlandse raadsleden. Die waren in zijn gemeentehuis voor een informatiebijeenkomst over het regiocontract en de aanvulling daarop de zogenaamde tweede tranche, waavan het programma binnenkort naar het provinciebestuur wordt gestuurd. Willen we de extra taken die op ons af komen kunnen uitvoeren, is samenwerken niet vrijblijvend meer.

Tweede tranche
Huub van Oorschot, portefeuillehouder Regiocontract, gaf aan waar het tweede deel van de projecten die onder het Regiocontract worden ingezet en uitgevoerd, op gericht is: We scoren als regio niet goed op terrein van de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Middels het centrale thema van de tweede tranche 'Leren en Werken In Rivierenland' willen we mensen op tal van wijzen helpen zich beter te ontwikkelen en ze naar werk geleiden. Gaat het de inwoners beter, dan zul je ook hun gezondheid vooruit zien gaan.

De uitdaging
De verzamelde raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren werden vervolgens over oorzaken en gevolgen van sociaal-economische gezondheidsverschillen van hun burgers bijgepraat door GGD-directeur Frits Coumans. De voorzitter van de programmaraad Welvarend Jos Huizinga formuleerde de bestuurlijke uitdaging hierbij. Deze uitdaging wordt opgepakt in de tweede tranche door het realiseren van de ambities die genoemd zijn in de drie speerpunten van Regio Rivierenland: logistiek, recreatie en toerisme en agribusiness. Coumans benadrukte dat een slechte gezondheid in direct verband staat met het opleidingsniveau. Maar er is goed nieuws: de stijging van het aantal hart- en vaatziekten neemt inmiddels wat af. 'De acties die wij voor u, gemeenten, mochten uitvoeren, hebben effect. Reden om hier extra mee door te gaan in de tweede tranche van het Regiocontract.

Digitale primeur
Programmamanager Stan Herms van het Regiocontract bood de aanwezige raadsleden een digitale primeur: ze kunnen via internet zelf zien welke projecten er worden uitgevoerd, bij welke daarvan hun gemeente betrokken is en hoe het met de financiering en de uitgaven onder het Regiocontract staat. U hoort het als eersten, de voorpagina van de website van Regio Rivierenland biedt u rechtstreeks toegang en inzicht in de uitvoering van het regiocontract. Ook de relatie met andere projecten in het regiocontract wordt aangegeven. U kunt er per project, op gemeenteniveau of op niveau van het Regiocontract, naar kijken. Regio Rivierenland is de eerste regio die op deze wijze alle projecten ontsluit en u inzicht biedt.

Interessante uitkomsten
In kleine groepen werd de raadsleden vervolgens gelegenheid geboden dieper in te gaan op de projecten in het Regiocontract en de tweede tranche van het Regiocontract. Dat gebeurde per programma. De projectleiders en de portefeuillehouders van elke programmaraad gaven tekst en uitleg, met soms interessante uitkomsten. Bart Kennis van het programma Welvarend stelde dat elke euro die een gemeente zelf investeert in stimuleren vanagribusiness, recreatie en toerisme of de logistieke sector, momenteel 19 euro totaal aan investeringen oplevert. Want het bedrijfsleven is inmiddels een waardevolle en innovatieve partner gebleken in het realiseren van onze ambities, samen met de provincie Gelderland.

Meer weten?
Heeft u vragen over het Regiocontract 2012-2015 of wilt u meer informatie hierover? Neem contact op met programmamanager Stan Herms via (0344) 63 85 73 of herms@regiorivierenland.nl

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief