Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

19 januari 2015

Schoner en goedkoper goederenvervoer in Rivierenland

LNG.jpg

Regio Rivierenland heeft een prijsvraag uitgeschreven met als inzet het goederenvervoer over de weg te verduurzamen. Een consortium van bedrijven - bestaande uit de Stout Groep B.V, Rolande LNG B.V, Gebiedscoöperatie Rivierenland B.A en Logistieke Hotspot Rivierenland B.V - leverde de winnende aanpak. Met de komst van een vulpunt voor vloeibaar aardgas (LNG) en een financiële impuls voor ondernemers worden vraag en aanbod in 2015 op elkaar afgestemd. Schoner en goedkoper rijden voor vrachtwagens wordt hiermee in 2015 al mogelijk in Rivierenland.

Winnaars gaan voor ketenaanpak
Op basis van het advies van de Stuurgroep Duurzame energie van Regio Rivierenland bepaalde het Dagelijks Bestuur van de Regio op woensdag 14 januari formeel de prijswinnaar. Het consortium van Stout Groep B.V, Rolande LNG B.V, Gebiedscoöperatie Rivierenland B.A en Logistieke Hotspot Rivierenland B.V gaan gezamenlijk aan de slag met de realisatie van een LNG-vulpunt en het informeren en werven van ondernemers zodat er eind dit jaar 35 LNG trucks rijden. Daarnaast wordt de volgende stap voorbereid: rijden op regionaal geproduceerd vloeibaar biogas (LBG). De prijs bestaat uit ondersteuning voor het project met middelen uit het Regiocontract, een samenwerking tussen de provincie Gelderland en Regio Rivierenland.

Belangrijke bijdrage verduurzaming A15
Landelijk is er nog maar een beperkt aantal vulpunten voor LNG. Met het initiatief in Rivierenland wordt dan ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van het transport over de A15. Dit past in de ambities voor de Duurzame Transport Corridor Betuwe, die Regio Rivierenland samen met nog 14 partijen ondersteunt.

Schoner en goedkoper
Minder uitstoot van vervuilende stoffen is beter voor de luchtkwaliteit in Rivierenland. Vloeibaar aardgas is een schonere brandstof dan diesel. Daarnaast is rijden op LNG voor transporteurs ook nog eens financieel aantrekkelijk, omdat de kosten per gereden kilometer lager zijn. Omdat een LNG-truck in aanschaf wel duurder is, kunnen ondernemers in 2015 subsidie krijgen. Daarnaast zijn er ook fiscale voordelen. Hiermee kunnen de meerkosten van een LNG-truck worden verlaagd.

Biogas doel op termijn
Uiteindelijk is het rijden op regionaal geproduceerd vloeibaar biogas het schoonste alternatief. Dit wordt bijvoorbeeld gemaakt uit koeienmest. De productie hiervan staat landelijk nog in de kinderschoenen. Het regionaal produceren van vloeibaar biogas is dan ook een forse opgave die stapsgewijs zal worden opgebouwd. De Gebiedscoöperatie Rivierenland gaat zich ervoor inzetten om lokale projecten voor duurzame energie, waar mogelijk, aan dit initiatief te verbinden. In 2020 moet er in Rivierenland al voldoende vloeibaar biogas worden geproduceerd om 20% vloeibaar aardgas te kunnen vervangen. Tot die tijd wordt er 15% vloeibaar biogas van een andere locatie in Nederland bijgemengd.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.