Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuws

22 december 2021

Regio Rivierenland speelt grote rol bij nieuwe wet Inburgering

pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg

1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten (inburgeraars) Nederlands leren en werk hebben zodat zij snel mee kunnen doen met de Nederlandse samenleving.

Regie bij gemeenten
Gemeenten krijgen de regie over de uitvoering van de inburgering. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars. De acht gemeenten in onze regio onderzochten hoe zij de taken het beste kunnen organiseren. Naar aanleiding van dat onderzoek vroegen zij Regio Rivierenland om deze taken uit te voeren. Vanaf 1 januari 20211 start de Regio daarmee. 

Nieuw team: Inburgering
Inburgeraars kunnen dan terecht bij het nieuwe Team Inburgering van de Regio. Daarin nemen inburgeringsconsulenten, budgetcoaches, sleutelpersonen en een regiocoördinator plaats. We werken samen met allerlei organisaties en de gemeenten om de inburgeraars aan ons land te laten wennen, de taal te laten leren en aan werk te helpen.

 

Nieuwsarchief