Nieuws.jpg

Nieuws

21 december 2021

FruitDelta Rivierenland wil aan de slag met ambities uit regeerakkoord

Facebook_Beenakker_1080x1080 pixels.jpg

Op 15 december is het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd. Hans Beenakker, regiovoorzitter: “Het Coalitieakkoord biedt FruitDelta Rivierenland perspectief om de mkb- en familiebedrijven in de regio te ondersteunen, de brede welvaart verder te versterken en bij te dragen aan de landbouw- en klimaattransitie."

Ondersteunen mkb- en familiebedrijven
Een eerste verkenning van het Coalitieakkoord maakt duidelijk dat het nieuwe kabinet het mkb wil ondersteunen en aandacht heeft voor de continuïteit van familiebedrijven. En die zijn er in Rivierenland relatief veel ten opzichte van andere regio’s in Nederland. Dat is een mooie aanvulling op het Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland, dat mkb- en familiebedrijven in de regio stimuleert om te innoveren.

Structureel vervolg Regio Deal
Vier jaar geleden ging er al 900 miljoen euro naar verschillende Regio Deals om de brede welvaart te versterken. Hiervan ging 7,5 miljoen naar de Regio Deal FruitDelta Rivierenland en deze is nu volop in de uitvoering. Het regeerakkoord stelt continuering van de Regio Deals voor. FruitDelta Rivierenland stet haar ervaringen graag beschikbaar voor andere regio’s en zet in op een duurzaam en structureel vervolg in onze regio.

Landbouw- en klimaattransitie
Het kabinet maakt ook middelen vrij voor een nationaal fonds landelijk gebied (25 miljard) en een klimaat- en transitiefonds (35 miljard) om de benodigde landbouw- en klimaattransitie uit te voeren. Samen met de tuinbouwsector in Rivierenland zijn we al volop aan de slag. Samen met het kabinet willen wij de landbouw- en klimaattransitie waarmaken.

Samenwerken aan concrete plannen
Via het proces van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 stellen we samen met onze regiopartijen concrete plannen op om bij te dragen aan de nationale ambities. Hierover gaan wij graag in gesprek met de nieuwe ministers en leden van de Tweede Kamer. Ook werken wij samen met andere regio’s en provincies in Oost Nederland aan de ambities van het nieuwe regeerakkoord en gaan er verder mee aan de slag. Via de campagne ‘Nederland slim benutten’ communiceren we naar de politieke partijen en ministers van het nieuwe kabinet, om duidelijk te maken dat Oost Nederland kansen en mogelijkheden biedt om de nationale ambities waar te maken.

Digitale kerstkaart voor het kabinet
Met een digitale kerstkaart richting 'Den Haag' op sociale media brengen de regio's in Oost-Nederland bij het nieuwe kabinet de volgende boodschap onder de aandacht: ‘Wij nodigen u van harte uit om bij uw bezoek zelf te ervaren waarom Oost-Nederland een belangrijke rol moet krijgen bij de uitvoering van alle kabinetsplannen’.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief