Nieuws.jpg

Nieuws

24 december 2021

Regio’s rond Rijnbrug Rhenen doen dringend beroep op Gelderland

brug-rhenen.jpg

De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio Foodvalley, VNO-NCW Gelderland/Vallei en Regio Rivierenland, de FOV Regio Foodvalley en de bedrijvenkringen aan beide zijden van de Rijn hebben een dringend beroep gedaan op de provincie Gelderland om de samenwerking voor de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen voort te zetten en bij te dragen aan de (meer)kosten die daarmee zijn gemoeid.

Brandbrief
Dat staat in een door deze partijen ondertekende brandbrief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Gedeputeerde Staten heeft dinsdag 1 december echter besloten bij haar standpunt te blijven en geen extra geld vrij te maken voor het project. Het project staat nu in het nieuwe jaar op de vergaderagenda van Provinciale Staten.

Robuust, toekomstbestending en verbonden
De afgelopen jaren werkten de provincies Gelderland en Utrecht, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat met elkaar aan een toekomstbestendige oplossing voor de fileproblemen op en rond de Rijnbrug. In mei 2021 ondertekenden alle partijen, ook de provincie Gelderland, een nieuw bestuursakkoord. Daarin staat dat de Rijnbrug moet worden verbreed naar 2 x 2 rijstroken.

Aanvankelijk is gekeken naar het aanleggen van een extra (derde) rijbaan die beurtelings in noordelijke of zuidelijke richting wordt opengesteld om de doorstroming te verbeteren. Dit is voor de langere termijn geen oplossing; daarom is gekozen voor een verbreding naar 2 x 2 rijstroken. Dat kost meer, maar alle partijen vonden dit de beste manier om de files op te lossen en beide regio’s Foodvalley en Rivierenland duurzaam met elkaar te verbinden. “Dat is goed voor onze inwoners en goed voor onze ondernemers”, zeggen René Verhulst, voorzitter Regio Foodvalley, en Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland. “Het past ook in de visie van de provincie Gelderland die zich wil inzetten voor een Gelderse economie die robuust, toekomstbestendig en verbonden is.”

In de brandbrief wordt ook aangegeven dat de verbrede brug nodig is om de grote woningbouwopgave – zo’n 25.000 nieuwe woningen tot 2040 in Regio Foodvalley-Zuid – te realiseren. Zonder robuuste en duurzame infrastructuur is dat gewoon niet mogelijk, zeggen alle partijen. “Er is ook geen alternatief. De Rijnbrug is de enige rivierovergang in de wijde omgeving en verbindt twee voor Gelderland belangrijke regio’s: Foodvalley en Rivierenland”, aldus de voorzitters in hun brieven aan Gedeputeerden en provinciale Staten van Gelderland.

Verrast
De provincie Gelderland heeft recent laten weten dat zij de meerkosten – die met de verbreding van de Rijnbrug zijn gemoeid – toch niet wil betalen. “Wij werden daardoor verrast, juist omdat we in mei – als samenwerkende partijen – hierover afspaken hadden gemaakt en ook de provincie Gelderland akkoord was”, zeggen Verhulst en Beenakker. “Onze hoop is dat Gedeputeerde Staten inzien dat een verbrede Rijnbrug de beste oplossing is om de beide topregio’s duurzaam met elkaar te verbinden.”

Expertgroep
“Wij denken graag met de provincie Gelderland mee. We stellen voor een expertgroep te formeren om een nieuw onderzoek uit te voeren naar, in ieder geval, de actuele ruimtelijke en infraontwikkelingen (en wat dit voor de Rijnbrug betekent), de faseringsmogelijkheden van het werk en deze te toetsen aan de hand van een Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse (MKBA). We kunnen dan de beste oplossing in beeld brengen zodat de voorbereiding voor de verbreding van de Rijnbrug kan worden voortgezet.”

De Gelderlander plaatste op 17 december een artikel over dit onderwerp.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief