Nieuws.jpg

Projecten Nieuws

20 december 2021

Gelderse subsidie voor Regio Deal-project 'Doorontwikkeling Loevestein-Munnikenland'

Slot Loevestein kleiner.jpg

Gelderland draagt financieel bij aan het project Doorontwikkeling Loevestein-Munnikenland. De provincie maakt daarvoor een bedrag van € 107.150 aan subsidiegelden vrij. Plannenmakers willen slotbezoekers ook uitnodigen om tegelijkertijd ook het nabijgelegen Munnikenland te bezoeken.

Masterplan
De Gelderse subsidie komt voort uit afspraken die zijn gemaakt rondom het Regio Deal-project 'Doorontwikkeling Loevestein-Munnikenland'. De trekker van het project is Stichting Museum Slot Loevestein. De beheerders willen een masterplan opstellen om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken om het Slot te beleven in relatie tot het omliggende Munnikenland. Het project sluit aan bij Gelderse ambities voor recreatie & toerisme, (wereld)erfgoed en riviernatuur.

Meer weten over dit Regio Deal project? Bekijk het filmpje in de december Update van de Regio Deal.

Foto: Slot Loevestein

 

Nieuwsarchief